ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2022

ગુજરાત સરકાર દ્વારા  વિદ્યાર્થીઓને તેમનો ઉચ્ચ અભ્યાસ ચાલુ રાખવા માટે ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે 

શિષ્યવૃત્તિ શાળા તેમજ કોલેજ સ્તર માટે આપવામાં આવે છે. 

તેનો ઉદ્દેશ્ય 12મા ધોરણ પછી અભ્યાસ ચાલુ રાખવા ઈચ્છુક વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવાનો છે.  

યોજના લાભ OBC, EWS અને DNT માટે અનુસુચિત લિંગ માટે અનુસુચિત જનજાતિ માટે 

સબમિટ કરેલું ફોર્મ કોઈપણ પ્રકારની ભૂલથી મુક્ત હોવું જોઈએ જો કોઈ વિસંગતતા જણાય તો તે સત્તાધિકારી દ્વારા નકારવામાં આવી શકે 

સરકાર આ પોર્ટલ હેઠળ લગભગ 34 પ્રકારની શિષ્યવૃત્તિ ઓફર કરી રહી છે.  

દસ્તાવેજો  જાતિ પ્રમાણપત્ર,આધાર કાર્ડ ,બેંક પાસબુક ,ફીની રસીદ ,માર્કશીટ આવકનું પ્રમાણપત્ર ,બોનાફેડ 

છેલ્લી તારીખ: 15/11/2022 સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.digitalgujarat.gov.in/ 

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2022