રાજકોટ મહાનગરપાલિકા: MPHW ભરતી 2023, છેલ્લી તારીખ 6 ફેબ્રુઆરી 2023

MPHW ભરતી 2023

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા MPHW ભરતી 2023 : RMC MPHW ભરતી 2023 , ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા શહેરી આરોગ્ય સેવાનું માળખું સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને ફાળે આવેલ U-PHC (શહેરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર)ની મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (પુરુષ) માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે ફિક્સ પગારથી સરકારશ્રીની 100% ગ્રાન્ટ આધારિત જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. … Read more

જોશીમઠ સંકટને લઈને વડાપ્રધાન કાર્યાલય હરકતમાં, ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બોલાવી

Prime Minister's office in action regarding Joshimath crisis

દેશનો પ્રથમ જ્યોતિર્મઠ જમીનમાં ધસી જવાનો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે? શું જોશીમઠમાં જમીન ધસી જવાને કારણે બદ્રીનાથ મંદિર અને જ્યોતિષ પીઠ જોખમમાં છે? જોશીમઠમાં રહેતા લગભગ 30 હજાર લોકોના જીવ જોખમમાં છે? જોશીમઠને લઈને કેન્દ્ર સરકાર કેટલી ચિંતિત છે તેનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે 6 લોકોની એક પેનલ બનાવવામાં આવી છે, … Read more

ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરો